Vlagprotocol

De Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is het symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag moet altijd de ereplaats hebben als deze gebruikt wordt op Nederlands grondgebied. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting, maar de lengte moet zich verhouden tot de breedte als 3:2. De kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.

Vlaginstructie

De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van de vlag vastgesteld door de minister-president. Voor overheidsgebouwen is de vlaginstructie verplicht. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitgebreid vlaggen (UV) en beperkt vlaggen (BV). Bij “uitgebreid vlaggen” wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij “beperkt vlaggen hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries en die van instellingen als de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie volgen. Dit hoeft echter niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen.

De Nederlandse vlag wordt op rijksgebouwen uitgehangen op de volgende dagen:

 • 31 januari (1 februari):
 • 27 april (28 april):
 • 30 april (29 april):
 • 4 mei:
 • 5 mei:
 • 17 mei (18 mei):
 • Laatste zaterdag in juni:
 • 15 augustus (16 augustus):
 • Derde dinsdag van september:
 • 7 december (8 december):
 • 15 december (16 december):

verjaardag Koningin Beatrix (BV)
verjaardag Prins Willem-Alexander (BV)
Koninginnedag (UV)
Dodenherdenking, vlag halfstok, 18.00 uur tot zonsondergang (UV)
Bevrijdingsdag (UV)
verjaardag Prinses Máxima (BV)
Veteranendag (UV)
formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV)
Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV)
verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV)
Koninkrijksdag (BV)

Als de dag waarop de vlag wordt uitgestoken op een zondag of christelijke feestdag valt, geldt de datum tussen haakjes.

Oranje wimpel en bijzondere gelegenheden

Op Koninginnedag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje wimpel gevlagd. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke Familie (zoals geboorte, huwelijk, overlijden), kan er een speciale regeling afgekondigd worden. Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Het gebruik van de Nederlandse vlag

Uithangen en hijsen van de vlag

Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag halfstok

Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Meerdere vlaggen

Als er meerdere vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte worden gehesen. Bij het uithangen van twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij drie vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Als naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere landen worden gehesen, bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.